Opoe Wedersmeer

Opoe Esmee Wedersmeer is de zelfverklaarde beschermer van Lankhr. Ze verdedigt het dan ook regelmatig tegen bovennatuurlijk gevaar. Opoe is een machtige heks en wordt beschouwd als machtiger dan de meest bekende heks op de Schijfwereld. Haar actiebereidheid en reputatie maakt dat ze wordt gezien als de leider, die ze niet hebben, (of primus inter paris) van de Heksen in de Ramtoppen.


6131 Minifigure, Headgear Hat, Wizard / Witch

3626bpb0168 Minifigure, Head Female with Pink Lips, Gray Hair, Wrinkles Pattern (HP Professor McGonagall) – Blocked Open Stud

522 Minifigure Cape Cloth, Standard – Traditional Starched Fabric – 4.0cm Height in Black

973pb0512c01 Torso Castle Fantasy Era Dark Green Front Panel and Gold Spider Necklace Pattern / Black Arms / Yellow Hands

3678bpb012 Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube with Minifigure Dress / Skirt / Robe, Gold Skull and Potions Belt, Dark Green Fabric Pattern

voetnoot
die het van discrete* afstand had aangezien

D.w.z. voldoende ver om niet opdringerig te lijken maar dichtbij genoeg om alles te kunnen volgen.
Edele Heren en Dames, p. 148
dat kaartje met: IK BENNIE DOOD.*

Als er verder weinig was dat haar bezighield stuurde Opoe Wedersmeer haar geest uit Lenen, door hem als een duspassagier te laten meerijden in het hoofd van andere schepsels. Ze erd wijd en zijd erkend als de bekwaamste beoefenaar van deze kunst die de Ramtoppen de laatste eeuwen gekend hadden, zeg maar bekwaam genoeg om in de geest te kruipen van dingen die niet eens een geest hadden. De gewoonte bracht onder andere mee dat de lui van Lankhr minder neigden tot de terloopse wreedheid jegens dieren die zo'n algmeen kenmerk van de plattelandsidylle is, ervan uitgaande dat de rat waar je vanmiddag een baksteen naar gooit misschien morgen de heks blijkt te wezen van wie je een kiespijnmiddeltje wilt.
Het hield ook in dat de onaangekondigde bezoeker haar wel eens languit aantrof, schijnbaar koud en levenloos, met nauwelijks merkbare pols- of hartslag. dat kaartje had heel wat pijnlijke toestanden weten te voorkomen.
Pluk de Strot, p. 35